Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring Quilt en meer

Laatst aangepast: 25 mei 2018

Inleiding
Quilt en meer hecht waarde aan de privacy van alle gebruikers van www.quiltenmeer.nl en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacystatement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij helpen u graag met vragen over privacy. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@quiltenmeer.nl of 0343-750757.

Adresgegevens Quilt en meer
Mailen: info@quiltenmeer.nl
Bellen: 0343-750757
Adres: Witte de Withlaan 4
3941 WS DOORN
Nederland

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij bewaren naast uw naam, adres en telefoonnummer, ook uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen door uzelf aan ons verstrekt. Het telefoonnummer gebruiken wij bijvoorbeeld door u te informeren als een bestelling gereed is of als een les waarvoor u zich heeft aangemeld wijzigt. Het e-mailadres wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief die wij periodiek versturen. Wij houden geen gegevens bij die u niet aan ons hebt verstrekt.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U blijft dan op de hoogte van al ons nieuws, acties en diensten. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kunt u ons daarover informeren door een mail terug te sturen. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen.

Algemeen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@quiltenmeer.nl  of 0343-750757.

Inzage
Natuurlijk kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Correctie
Denkt u dat dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Verwijderen
U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Dit kunt u ons laten weten door het sturen van een email naar het genoemde e-mailadres. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens binnen een redelijke termijn worden verwijderd.

Beperking
Denkt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Derde ontvangers
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven uw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat betrokken is bij de reparatie van naaimachines.

Links
Op de website van QUILT EN MEER zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacystatement van die partij lezen.